• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์     ภายในปี ๒๕๖๒โรงเรียนปัญญาวุธ

   จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

   สู่มาตรฐานสากล ภายใต้การมีส่วนร่วม ผู้เรียนมีความรู้

  คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย

  ปรัชญาประจำโรงเรียน   

                    ศีลธรรมเก่งกล้า   พลานามัยดี 

                         วิชาเลิศ   เชิดชูงาน   บริการสังคม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-04 16:57:24 น.

โรงเรียนปัญญาวุธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: schpanyawut@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: rassami raktham โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: wilarat.r@obec.moe.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]