โรงเรียนบ้านรามง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •      โรงเรียนบ้านรามง  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  หมู่ที่ ๑  ตำบลปูยุด  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี   ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙  รหัสไปรษณีย์  ๙๔๐๐๐  โทรศัพท์  ๐๗๓ –  ๔๓๔๑๔๔ เนื้อที่ ๒ ไร่  ๓๘  ตารางวา  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  นักเรียนรวม  ๙๒ คน  ข้าราชการครู  ๕  คน  พนักงานราชการ  ๕  คน  พนักงานบริการ  ๑  คน  รวมบุคลากร  ๑๑  คน  อาคารเรียน สปช. ๑๐๑/๒๕๓๖  ขนาด   ๓ ห้องเรียน  อาคารเรียน  ป.๑ก  ขนาด  ๔  ห้องเรียน   อาคารเอนกประสงค์     สปช.  ๒๐๖/๒๖    จำนวน  ๑  หลัง    จัดห้องเรียน  ๘  ห้องเรียน  รวมทั้งสิ้น  ๘  ห้อง

     

    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านรามง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7343-4144 อีเมล์: ramong1982@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปาตีย๊ะ วันโสะ โทรศัพท์: 0935781425 อีเมล์: p-atiya@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]