โรงเรียนบ้านท่าชะเมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายตูแวดอรอแม     บีรู        ประธานกรรมการสถานศึกษา
  2.  นางเจะรอฮานี  มะ                ผู้แทนครู
  3.  นางสาวเปาซียะห์ ซากอ       ผู้แทนผู้ปกครอง
  4.  ตุแวเลาะ  บีรู                       ผู้แทนศิษย์เก่า
  5.  นายกูยิ  ตูแวปูเตะ                ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6.  นายมะลาเซ็ง  ขาเร็ง            ผู้แทนองค์กรชุมชน
  7.  ตูแวมะ  โตะกาลิง                ผู้แทนองค์กรศาสนา
  8.  ตูแวมะ  บีรู                          ผู้ทรงคุณวุฒิ
  9.  นายอัซมี  หวังบือซา            กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านท่าชะเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0898763664 อีเมล์: thachamao@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เจ๊ะรอกีเย๊าะ เตาะสาตู โทรศัพท์: 0898763664 อีเมล์: thachamao@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]