โรงเรียนบ้านเตราะหัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • enlightenedโรงเรียนบ้านเตราะหักenlightened

                  โรงเรียนบ้านเตราะหักจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2487 โดยความร่วมมือของ นายวาโซ๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน และได้ใช้บ้านของผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวโรงเรียน ในปีแรกจัดตั้งขึ้นมีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นเดียวอุปกรณ์การสอนมีแต่กระดานดำและโต๊ะครูเท่านั้น ต่อมา นายเคียม พรหมสะอาด ได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้านจัดตั้งโรงเรียนให้เป็นเอกเทศที่เหมาะสม โดยอาศัยที่ดินของ ดาโอ๊ะ สร้างเสร็จและเริ่มสอนในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2495 โดยนักเรียน เรียนกันบนพื้นทราย ฝากันลมรั่ว โต๊ะเรียนไม่มี อยู่ต่อมาทางอำเภอย้ายครูทั้งหมด 2 คน แล้วส่งนายสมบูรณ์ มาแทนในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2495

                ในปีการศึกษา 2520 ทางโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนชั้นเด็กเล็กเพิ่มตามโครงการของอำเภอ ได้เปิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2520 เป็นต้นมา

                ปีการศึกษา 2520 โรงเรียนได้อาคารใหม่อีก 1 หลัง แบบ ป.1 ก จำนวน 4 ห้องเรียน ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2522

               ในปีการศึกษา 2525 โรงเรียนได้โรงฝึกงานอีก 1 หลัง ซึ่งได้สร้างตามแบบ สปช.202 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2525 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 250000 บาท

  ปลายปีการศึกษา 2526 ผู้บริหารโรงเรียนได้มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนโดยมีมติและคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษา จังหวัดปัตตานี คือนาย สามารถ เจ๊ะนาตำแหน่งครูใหญ่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านนอก และนายเจะมะ โกมาศกุลศักดิ์ ย้ายมาจากตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเตราะหัก

              ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2558 นายอับดุลการิม เจะอารง ได้รับการแต่งแตั้ง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเตราะหัก เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นมา


   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านเตราะหัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7342-1341 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อับดลบาซิตร์ มูเก็ม โทรศัพท์: 0848615137 อีเมล์: e_zeezz@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]