โรงเรียนวัดมหิงษาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

            ๑. นายวิชิต        อาจณรงค์                                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                          ประธานกรรมการ

            ๒. นายเกลี้ยง     พรหมจันทร์                                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                          รองประธานกรรมการ

            ๓. นายเคลื่อน     จำลอง                                        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          กรรมการ

            ๔. นายสุพจน์      พรหมเพ็ชร                                  ผู้แทนองค์กรชุมชน                                                กรรมการ

           ๕. นางอรทัย       บุญจันทร์เพ็ชร์                            ผู้แทนผู้ปกครอง                                                     กรรมการ

           ๖. นางอุไร           ไชยณรงค์                                   ผู้แทนศิษย์เก่า                                                       กรรมการ

           ๗. นายอุดม          ศรีนพจันทร์                                 ผู้แทนครู                                                                กรรมการ

          ๘. พระครูศรีวีรธรรม  (เจ้าอาวาสวัดมหิงษาราม)       ผู้แทนองค์กรศาสนา                                               กรรมการ

          ๙. นายสมพร        ทองดุลดำ                                    ผู้อำนวยการโรงเรียบ                                             กรรมการ / เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนวัดมหิงษาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7341-7652 อีเมล์: Chot_Dang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเบญจมิน แดงแก้ว โทรศัพท์: 0902452585 อีเมล์: mahingsaramkokkrabue@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]