โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ  เดิมเรียนอยู่ที่ศาลาละหมาดข้างมัสยิดปัจจุบัน  สมัยนายสง่า  ร่างน้อย เป็นนายอำเภอ  และท่านขุนศิริ  อับดุลบุตร  เป็นธรรมการอำเภอยะหริ่ง  ได้ดำเนินการสร้างอาคารถาวรในปี พ.ศ. ๒๔๗๘  ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒  ตำบลตะโละกาโปร์  อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี  ปัจจุบันคือ  หมู่ที่  ๔  ตำบลแหลมโพธิ์  อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี  ในที่ดินเนื้อที่  ๔  ไร่  ๕๙  ตารางวา  โดยนายหะยีเส็ง       ลาเตะ ได้อุทิศให้เป็นสาธารณกุศลเพื่อปลูกสร้างโรงเรียน  ใช้งบประมาณ  ๑,๖๐๐  บาท ได้อาคารแบบ    ป.๑  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ตัวอาคารเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวหลังคามุงกระเบื้องดินเผา  ฝาผนังกระดาน  พื้นกระดาน  ประตูหน้าต่างไม่มี  อาคารหลังนี้เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๔๗๕  โดยย้ายโรงเรียนจากศาลาละหมาดมาเรียนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  มีนักเรียนแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  แต่โรงเรียนเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  มีนายเอ็งฉิ้น  ฉลองวงศ์  เป็นครูใหญ่คนแรก

    พ.ศ. ๒๕๑๘  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป ๑ ข.  ขนาด  ๒  ห้องเรียน  เพื่อขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 

    ปัจจุบัน  นายพนิต  พรหมจันทร์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาโต๊ะ  มีบุคลากรทั้งสิ้น  ๑๘  คน  ประกอบด้วย  ข้าราชการครู  ๑๒  คน  พนักงานราชการ  ๓  คน  วิทยากรอิสลาม  ๑  คน  พนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักการภารโรง  ๑  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน และข้าราชการครูไปช่วยราชการ  ๑  คน    มีนักเรียน  จำนวน  ๒๑๓  คน  มีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  จำนวน  ๕  หลัง   ได้แก่  อาคารเรียน  ๒  หลัง  มี  ๘  ห้องเรียน  ห้องสำนักงาน  ๑  ห้อง  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ๑  ห้อง   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ๑  ห้อง   อาคารเอนกประสงค์  ๑   หลัง  อาคารน็อกดาวน์  ๑  หลัง  จำนวน  ๒  ห้อง  ห้องส้วม  ๒  หลัง  ๘  ที่นั่ง  ห้องสมุดจำนวน  ๑  ห้อง  โรงอาหาร  ๑  หลัง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073460733 อีเมล์: admin@bandatoh.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนูรีซัน ลีมิง โทรศัพท์: 0830375592 อีเมล์: ืีnurizun777@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]