โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานทางภาษาและวัฒนธรรมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:39:24 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7333-0394 อีเมล์: takeanah@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มาเรีย สะมาโระ โทรศัพท์: 0849660264 อีเมล์: takeanah@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]