โรงเรียนยะหริ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ

  1.       จัดระบบบริหารจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

  2.       ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรไปสู่ครูมืออาชีพ

  3.       จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร

  4.       ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน

   

  เป้าประสงค์

  1.       โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน

  2.       โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่ไดรีบการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ

  3.       นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

  4.       ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนยะหริ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7349-1072 อีเมล์: yaring_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Sakina Samae โทรศัพท์: 016433547 อีเมล์: ssakina979@gamail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]