โรงเรียนยะหริ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ (2555)

    “ภายในปี 2558 โรงเรียนยะหริ่งเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ นักเรียนมีคุณภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนยะหริ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7349-1072 อีเมล์: yaring_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Sakina Samae โทรศัพท์: 016433547 อีเมล์: ssakina979@gamail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]