โรงเรียนบ้านบางทัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบางทัน

  1. นายสลาหูดิง  หะยีมะหะ     ประธานกรรมการ
  2. นางสาวรอปีสะ  ยูโซะ             กรรมการ
  3. นายอิดดรีส  แวดือเร๊ะ             กรรมการ
  4. นายเจะอูเซ็ง  มะแซ               กรรมการ
  5. นายดุลเลาะ  มามะ                 กรรมการ
  6. นางสาวนูรอัยนี  มามะ             กรรมการ
  7. นางสาวสูรอยดา  สะอิ             กรรมการ
  8. นายมะสมิง  แวกะจิ                 กรรมการ
  9. นายนิอัมราน  แวหะมะ     กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-21 21:03:34 น.

โรงเรียนบ้านบางทัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: boonchoo139@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนิตตา ด่าเระสาและ โทรศัพท์: 0824319501 อีเมล์: boonchoo139@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]