โรงเรียนบ้านบางทัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  ๑. เด็กชายฝายซุล  บีลา                               ประธาน

  ๒. เด็กชายอานัดซุกกรี  เลี่ยมกระจ่าง           รองประธาน

  ๓. เด็กชายรุสลัน  เจะแต                               กรรมการ

  ๔. เด็กชายซัยฟุดดีน  ลาเตะ                         กรรมการ

  ๕. เด็กชายนิรอซีดี  นิเงาะ                             กรรมการ

  ๖. เด็กชายมะสาตา มอลอ                             กรรมการ

  ๗. เด็กหญิงโสราวดี  ปูเตะ                            กรรมการ

  ๘. เด็กหญิงวรรณิษา  จิใจ                             กรรมการ

  ๙. เด็กหญิงสูฟียา เจ๊ะอูมา                             กรรมการ

  ๑๐. เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟีฟี แวดือเร๊ะ             กรรมการ

  ๑๑. เด็กหญิงซาฟียะ เจะหลง                         กรรมการ

  ๑๒. เด็กหญิงนูรอาตีกะห์  แวกะจิ                   กรรมการ

  ๑๓. เด็กชายอาฟัด  เลี่ยมกระจ่าง                   กรรมการ

  ๑๔. เด็กชายซัยฟูดิน เจ๊ะมาโซ                      กรรมการ

  ๑๕. เด็กชายมูฮัมหมัดซาการียา  เจ๊ะแต   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-21 21:03:34 น.

โรงเรียนบ้านบางทัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: boonchoo139@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนิตตา ด่าเระสาและ โทรศัพท์: 0824319501 อีเมล์: boonchoo139@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]