โรงเรียนบ้านบางทัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ๑. วิสัยทัศน์

           โรงเรียนบ้านบางทันบริหารจัดการแบบ มีส่วนร่วม พัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน เน้นผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะเชิงวิชาการ พึ่่งตนเอง วิถีพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี เคียงคู่สังคมพหุวัฒนธรรม

   ๒.ปรัชญาโรงเรียน

            “ไม่มีแสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญา”

   

  ๓. คำขวัญโรงเรียน

            พัฒนาการเรียนรู้   มุ่งสู่มาตรฐาน   ประสานชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-21 21:03:34 น.

โรงเรียนบ้านบางทัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: boonchoo139@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนิตตา ด่าเระสาและ โทรศัพท์: 0824319501 อีเมล์: boonchoo139@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]