โรงเรียนรัชดาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
  1. ประวัติความเป็นมาโรงเรียนรัชดาภิเษก

  โรงเรียนรัชดาภิเษก เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลบางเขา ตั้งอยู่ในหมู่บ้านบางไร่  หมู่ที่ 1 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  ทางแยกถนนอำเภอ – หาดสายหมอ ห่างจากอำเภอประมาณ 4 ก.ม. ครั้งแรกใช้อาคารสุเหร่า (มัสยิด) เก่าๆ เป็นอาคารเรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2481 ขั้นมูลศึกษาและประถมปีที่ 1 นายนุ้ย  วัฒนานิกร เป็นครูใหญ่คนแรก

  พ.ศ.2488 ประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกันบริจาคที่ดินให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนจำนวน 1 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา และ พ.ศ.2498 ได้สร้างอาคารเรียน กึ่งถาวร 2 ห้องเรียน 1 หลัง จำนวนเงิน 5,000 บาท ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนบ้านบางไร่ ต่อมาราชการได้มารื้ออาคารเรียนเดิมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2509 และจัดสรรงบประมาณ 65,000 บาท ให้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก พิเศษ 4 ห้องเรียน

  ปีการศึกษา 2521 โรงเรียนต้องสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช 2521 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่เรียนไม่เพียงพอ  นายเจะโวะ  สาแม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบางเขา จึงได้บริจาคที่ดินจำนวน  4  ไร่  3  งาน 50  ตารางวา อยู่ใกล้กันไปทางทิศเหนือห่างจากเดิม 500 เมตร ในหมู่บ้านบากง หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขา ติดแนวถนนแยกหลังอำเภอหนอจิก – หาดสายหมอ ห่างจากอำเภอประมาณ 2.5 ก.ม.  และให้ยุบเลิกโรงเรียนบ้านบากงมารวมเป็นโรงเรียนเดียวกัน 

  วันที่ 20 พฤษภาคม 2522 ได้รับงบประมาณ 440,000 บาท ให้สร้างอาคารเรียนแบบ 017  จำนวน 8 ห้องเรียน 1 หลัง และในเดือนสิงหาคม ทางราชการให้รื้ออาคาร ป.1 ก พิเศษ 4 ห้องเรียนและรื้อส้วม 2 ที่  ได้รับงบประมาณ 78,5000 บาท สร้างโรงฝึกงานแบบ 312  และในปีการศึกษา 2523 คณะครูได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนรัชดาภิเษก


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073437023 อีเมล์: ratchada.nongjik@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางโนรีซะ มามะ โทรศัพท์: 080-7129752 อีเมล์: sah_9752Ratchada@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]