โรงเรียนรัชดาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนรัชดาภิเษก อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑

   

  ที่

  ชื่อ – สกุล

  ผู้แทน

  ตำแหน่ง

  นายดุลลาเตะ     มามะ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานและกรรมการ

  นายต่วนแม       นิรอแซ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  นายแวยูโซ๊ะ      วาเล็ง

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  นายแวมามุ       แวมามุ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  นายเจะอูเซ็ง      สาแม

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  กรรมการ

  นายแวสะมะแอ   บากา

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  นางโนรีซะ         มามะ

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  นายมะดาโอะ     มีเด็ง

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  นางสาวชนภรณ์  อือตระกูล

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073437023 อีเมล์: ratchada.nongjik@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางโนรีซะ มามะ โทรศัพท์: 080-7129752 อีเมล์: sah_9752Ratchada@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]