โรงเรียนบ้านควนดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านควนดินเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม  หมู่ที่ 4  ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 073-357171 ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2500  โดยนายอดุลย์  กูเดร์ดาเก็ง  กำนันตำบลบ่อทองสมัยนั้นได้มอบ    ที่ดินให้เป็นที่ตั้งโรงเรียน  เดิมอาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราวหลังคามุงจาก  มี 3 ห้องเรียน และอยู่ในความอุปถัมภ์ของนายหะยีดือเระ  สาและ  โต๊ะครูปอเนาะบ้านควนดิน  โรงเรียนได้จัดสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาประมวลพิเศษ ภาค 1 พ.ศ. 2503 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนปรับปรุงของจังหวัด    ตามโครงการพัฒนาการศึกษา   (พ.ก.ศ.) สอนภาษาที่ 2 แก่นักเรียนที่พูดภาษาไทยไม่ได้และกลับมาใช้ระเบียบ     กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการวัดผลการศึกษา  ชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนปรับปรุง  2502  อีกครั้ง โรงเรียนบ้านควนดิน  ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือของคณะครูและชุมชนมีการปรับปรุงมาโดยลำดับ  เนื่องจากที่ตั้งโรงเรียนครั้งแรกมีสถานที่คับแคบ  ชาวบ้านบ้านควนดินร่วมใจกันบริจาคซื้อที่ดิน  เนื้อที่ 4 ไร่  มอบให้เป็นที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่     ดังในปัจจุบัน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:40:44 น.

โรงเรียนบ้านควนดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7335-7171 อีเมล์: BKDSchool2556@outlook.co.th
เว็บมาสเตอร์:: เกสรีวรรณ วงค์อรินทร์ โทรศัพท์: 0833991673 อีเมล์: BKDschool2556@outlook.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]