โรงเรียนบ้านปะแดลางา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านปะแดลางา ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 ณ ที่ตั้งโรงเรียนเดิม โดยนายเจะมะ สาและ    ยกที่ดินให้โรงเรียน  จำนวนเนื้อที่  4  ไร่  เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  ปี พ.ศ. 2531  โรงเรียนบ้านปะแดลางา  ได้ย้ายที่ตั้งโรงเรียนเดิมมาอยู่ที่ใหม่  เนื่องจากที่ตั้งเดิมอาคารเรียนถูกลอบวางเพลิง  โดยทางโรงเรียนร่วมกับชุมชนหาเงินบริจาค  เพื่อจัดซื้อที่ดินสร้างโรงเรียน  และได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว

             ปี พ.ศ. 2534  ได้รับงบประมาณเพื่อจัดสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช.103/26   ขนาด             4  ห้องเรียน  สร้างขึ้นบนเนื้อที่  1  ไร่  2  งาน

             เมื่อวันที่ 19  มีนาคม  2553  เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก กองพลทหารราบที่ 15  ได้มอบสนามกีฬาและเข้ามาปรับปรุงภูมิทัศน์และทาสีโรงเรียนใหม่ทั้งหมดส่งผลให้โรงเรียนบ้านปะแดลางามีเนื้อที่ทั้งหมด 2 ไร่ 3งาน

  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านปะแดลางา  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลบ่อทอง  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94170 โทรศัพท์  073 - 357132 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1      

  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1  ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านปะแดลางา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านปะแดลางา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: padae_langa@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: กิตติยา ชนะกิจ โทรศัพท์: 0810128824 อีเมล์: padae_langa@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]