โรงเรียนบ้านปะแดลางา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • นายดอเลาะ  จิตตอสอ                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     ประธานกรรมการ
  • นาอุสมาน  อาแว                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     รองประธานกรรมการ
  • นายอับดุลเลาะห์  สุหลง                ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กรรมการ
  • นายอิสมะแอล  แปเตาะ                ผู้แทนองค์กรชุมชน                           กรรมการ
  • นายแสแลมาน  เจะแต                 ผู้แทนองค์กรศาสนา                          กรรมการ
  • นาอาดือนัน  เจะแต                     ผู้แทนศิษย์เก่า                                  กรรมการ
  • นายหามะ  มะแซ                        ผู้แทนผู้ปกครอง                               กรรมการ
  • นางแยนะ  หามะ                        ผู้แทนครู                                          กรรมการ
  • นางรอซีด๊ะ  ดาโต๊ะ                    ผู้อำนวยการโรงเรียน                  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านปะแดลางา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: padae_langa@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: กิตติยา ชนะกิจ โทรศัพท์: 0810128824 อีเมล์: padae_langa@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]