โรงเรียนบ้านปะแดลางา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ภายในปี  ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้านปะแดลางา จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน  นักเรียนมีคุณภาพ  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม ภายใต้การร่วมมือกันในสังคมพหุวัฒนธรรม


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านปะแดลางา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: padae_langa@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: กิตติยา ชนะกิจ โทรศัพท์: 0810128824 อีเมล์: padae_langa@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]