โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

    1. จ.ส.ต.เจะอามิ  เจริญยืน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

    2.นายเจะอับดุลาวาหับ เจริญยืน  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  3. นายศรีเนตร  มาปิ๊ก  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  4. นายมาหะมะ  ลาเตะ  ผู้แทนครู

  5. นางเจ๊ะแอเสาะ  หะ  ผู้แทนศิษย์เก่า

  6. นางสาวรือสณี  แซ่ซิ  ผูู้ทรงคุณวุฒิ

  7. นายยะปา  สะอิ  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  8. นายมะยีเด็ง  สะมะแอ  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  9.นายมะแอ  ดอเลาะ  ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น

  10. นายแวหะ  เปาะโวะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

  11. นายวสันต์  เจะมูซอ  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  12. นายยะโกะ สือรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  13. นางสาวเจะเส๊าะ  ดอเลาะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  14.นายสะมะแอ  อาลี  ผู้แทนผู้ปกครอง

  15. นายสรวิศ  แก้สเกาะสะบ้า   กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:16:21 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวจิรารัตน์ พฤกษะศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจิตสุชา นราอวิรุทธ์ไชยเสน

 • นางกาญจนา อ่อนศรีทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,870
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: wadstid_116@pattani1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: มาหะมะ ลาเตะ โทรศัพท์: 0987047842 อีเมล์: mumad55@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]