โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดระบบทางบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

  2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

  3. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรูู้บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  4. เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:16:21 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวจิรารัตน์ พฤกษะศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายธนวัฒน์ แก้วขาว

 • นางดาลัด กิ่งพะโยมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,883
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: wadstid_116@pattani1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: มาหะมะ ลาเตะ โทรศัพท์: 0987047842 อีเมล์: mumad55@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]