• ประวัติโรงเรียน
  • ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยแล้ง  ตำบลท่าข้าม  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย

         ปีการศึกษา ๒๕๕๘  สำนักงานเขตพื้นที่การศักษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ รับโอนมาจากโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  มาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศักษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยให้เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านท่าข้าม  ชื่อว่าโรงเรียนบ้านท่าข้ามสาขาสมถวิลจินตมัย

         ปีการศึกษา  ๒๕๕๙  จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ  ชื่อว่า  โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-25 11:07:58 น.

โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: somtawinphoto@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทิพย์สุดา มังกรกิม โทรศัพท์: 0899593255 อีเมล์: paengthipsuda@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]