• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   1. นายวัฒนา        ศักดิ์สิทธิ์ธานุภาพ ประธานกรรมการ
   2. นายเสถียร        วงค์บุญชัยเลิศ กรรมการ
   3. นายสันติ           วงค์บุญชัยเลิศ กรรมการ
   4. นายขจรเกียรติ   สมควร กรรมการ
   5. นายเล่าซ้อ        วรจันทร์เพ็ญศรี กรรมการ
   6. นายจุมพล         วงค์บุญชัยเลิศ กรรมการ
   7. นายสมชัย          วงค์บุญชัยเลิศ กรรมการ
   8. นายประเสริฐ      วงค์บุญชัยเลิศ กรรมการ
   9. นายเชิดชู           ถุงปัญญา กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-25 11:07:58 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเชิดชู ถุงปัญญา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสาริกา วงศ์บุญชัยเลิศ

 • นางจันทรา รักคำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

0
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทิพย์สุดา มังกรกิม โทรศัพท์: 0899593255 อีเมล์: paengthipsuda@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]