• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้
  2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านการงานอาชีพ  มีสุขภาวะที่ดี

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-25 11:07:58 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเชิดชู ถุงปัญญา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจันทรา รักคำ

 • นายชวลิต เหมาะมาศสถิติการเข้าเยี่ยมชม

0
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทิพย์สุดา มังกรกิม โทรศัพท์: 0899593255 อีเมล์: paengthipsuda@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]