• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

    โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)สร้างผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ  มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชา นำพาเทคโนโลยี   สร้างคนดีสู่สังคม

     ปรัชญาโรงเรียน

    “วิริเยน สิกขา ปัญญา สุขาวหา ” การศึกษาเล่าเรียน ด้วยความเพียรและปัญญา      นำมาซึ่งความสุข


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-25 11:07:58 น.

โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: somtawinphoto@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทิพย์สุดา มังกรกิม โทรศัพท์: 0899593255 อีเมล์: paengthipsuda@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]