คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร

 

คณะกรรมการสถานศึกษา

1

นายคำน้อย     
ภูตน
ประธานกรรมการ
2
นางศรีไพร             
ทุ่งส่วย
กรรมการผู้แทนปกครอง
3
นายณรงค์ชัย   
วงษ์ภีระ
กรรมการผู้แทนครู
4
นางสาวประภาภร   
สร้อยทอง   
กรรมการศิษย์เก่า
5
นายปั่น      
จันทร์ชู
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
6
นายนครชัย             
อยู่บุญ
กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
7
พระครูโสภณธรรมธัช   

			
กรรมการผู้แทนศาสนา
8
พระเศกสัน   
สุจิณโณ
กรรมการผู้แทนศาสนา
9
จ่าสิบเอกไชโย  
ขนบบวรกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10
ร้อยตำรวจโทสมจิตร     
สร้อยทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11
นายทองสูน             
อ่อนหนองหว้า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12
นางพรรทิมา            
ตรีนนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13
นางอุไร    
พานิชชาติ     
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14
สิบเอกประถม
สุขประสงค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15
นางสุมาลี            
รามฤทธิ์
กรรมการและเลขานุการ  

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-02-13 15:17:05 น.

นางสุมาลี รามฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองน้ำใสวิทยาคาร

นายฉัตรชัย เดชประไพ
นายธรรมศิลป์ ศรีบุญเรืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,304
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037247451 อีเมล์: mklongnumsai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรินดา จันทรสาขา โทรศัพท์: 0890936217 อีเมล์: parinda_ho@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]