โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม

 

1. นางจุฑามาศ  ซารัมย์         ประธานกรรมการสถานศึกษา

2. นายสมร  มะลิรัมย์               กรรมการ

3. นายสุพจน์  ประมวลพืช       กรรมการ

4. นางสมเพียร  ศรีวิเส็ง          กรรมการ

5. นายมณี  สำรวมรัมย์           กรรมการ

6. พระครูวิบูลสีลขันธ์              กรรมการ

7. นายธวัลรัตน์  กิรติเส็งนาวงศ์  ผู้แทนครู

8. นายสง่า  วิโสรัมย์              ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-07-01 15:39:38 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองแฝกพิทยาคม

นางชลธิชา พิลึกนา
นางสาวนฤมล ทีเขียว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,086
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-605944 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วัลลภ สนธิสระคู โทรศัพท์: 0873797954 อีเมล์: wullop_j@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]