คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  ประกอบด้วย

๑. นายประจวบ  โนนใหญ่           ผู้ทรงคุณวุฒิ                           ประธานกรรมการ

๒. นายสมยศ   พรมทา               ผู้แทนผู้ปกครอง                       กรรมการ

๓. นางสุวิมล  พุฒซ้อน               ผู้แทนครู                                 กรรมการ

๔. นายบัญชา  วรรณบุตร             ผู้แทนองค์กรชุมชน                   กรรมการ

๕. นายสมบัติ  ก้านสน                ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

๖. นายบุญภพ  บุญเต็ม               ผู้แทนศิษย์เก่า                         กรรมการ

๗.  พระภิกษุก้าวชัย  ปฺญญกาโม   ผู้แทนองค์กรศาสนา                  กรรมการ

๘. นายยุวัฒน์  เจริญสวัสดิ์           ผู้ทรงคุณวุฒิ                           กรรมการ

๙. นายวิเชียร  วาพัดไทย             ผู้อำนวยการ                           กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 22:39:16 น.

ไม่พบข้อมูล
นางธัญสรณ์ ไหมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนสวรรค์

นางพัชราวลัย แก้วดวงดี
นางสาวสมรัก บูรณะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,882
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โทรศัพท์: 044151814 อีเมล์: sns.nonsawan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุวิมล พุฒซ้อน โทรศัพท์: 093-3051996 อีเมล์: nathaphat.bk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]