โรงเรียนบ้านรุน


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านรุน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสมศักดิ์ ปรึกษาตน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านรุน
นายจำเริญ ประวาสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านรุน
นายสมาน พองนวล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านรุน

นางสาวศศิธร จิตรเที่ยง
นายวัชรพงษ์ วันดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

95
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านรุน โทรศัพท์: 0-4450-8007 อีเมล์: banroon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: sasitorn chitteang โทรศัพท์: 044508007 อีเมล์: sasitorn672@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ