ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ลิงค์ที่เกี่ยวกับโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล

 

1. นายกิตติ  ทองตันวรภัทร  ประธานกรรมการ    
2. พระครูจิรธรรมโกศล  กรรมการ
3. นายสุนันท์  อินทะพันธ์  กรรมการ
4. นางพนมาน  ศรีแก้ว  กรรมการ
5. นายจำนงค์  ทันวัน    กรรมการ
6. นางมาลัย  พลอยแดง  กรรมการ
7. นายชัยวัฒน์  ใจโชติ  กรรมการ
8. นายประจวบ  วิเชียร  กรรมการ
9. นางหทัยทิพย์  จิตสัมฤทธิ์  กรรมการ
10. นางประภัสสร  วิเศษรินทอง  กรรมการ
11. นายพรรษกร  โสดาจันทร์  กรรมการ
12. นางสวิง  เสมอ   กรรมการ
13. นายวีระชัย  เพ็งแจ่ม  กรรมการ
14. นางโสภา  ปัตถาสาย  กรรมการ
15. นายดำริห์  อำนวยสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ
 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-29 11:17:29 น.

ดร.ครรชิต ไชยโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลศรีประชานุกูล
นายสนอง อูบคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลศรีประชานุกูล
นางสาวจงรักษ์ ประถมภาส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลศรีประชานุกูล
นางบุปผา จันภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลศรีประชานุกูล

นางสาวอ่อนจันทร์ สาคร
นางสาววิภาดา บัวจันทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,895
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โทรศัพท์: 045671010 อีเมล์: sripracha2012@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธนรัตน์ สวัสดิกุล โทรศัพท์: 0813901723 อีเมล์: thanarat2007@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]