ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ระบบบริหารงานโรงเรียน
อื่นๆ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน

 

1. นายบุญรื่น  มาลา                         ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. นายทองม้วน   มารมย์                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. นายสมพร  โสภาศรี                        กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

4. นายพัชรพล  บัวลิวัน                     กรรมการผู้แทนครู

5. นายดำรง   มาลา                           กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

6. นายสถิตย์   สิงหาร                       กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. นายสุบิน  หงชัย                           กรรมการผู้แทนสงฆ์องค์กรศาสนา

8. นายทคำผง  โพธิ์คำ                     กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

9. นายอดุลย์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์              กรรมการเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-09-15 15:40:10 น.

นายอดุลย์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดินทรายอ่อน

นายนายอภิสิทธิ์ คึ้มยะราช
นายปรินวิชญ์ เดชเจริญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,197
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โทรศัพท์: 042100258 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: จักรพงษ์ ทองสว่าง โทรศัพท์: 0956694559 อีเมล์: tak.jakkapong22@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]