ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพร้าว

 

                 คณะกรรมการสถานศึกษา

    1.
นายสอน ผาสุจิตร                   ประธานกรรมการสถานศึกษา
    2.นายประกฤษ ทาวัน                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    3.นายปัญญา สมบูรณ์                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
    4.นายทำนอง เลแก้ว                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    5.นายถาวร เฮ้าเส็ง                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    6.นายถาวร หมื่นรัตน์                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    7.นายเพิ่ม สุขสงคราม                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
    8.นายสุพล ทนทาน                       กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
    9.นายวิจิตร โนนทิง                       กรรมการผู้แทนครู    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    10.นายอุทิศ เวียงแจ                      กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
    11.นายประดิษฐ์ เมืองราช               กรรมการผู้ผู้แทนองค์กรชุมชน
    12.นายจรัญ สุขสงคราม                 กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    13.พระอาจารย์วินัย ปิยะธโร           กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
    14.พระอาจารย์บูเย็น จิรธมโม         กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
    15.นายถวิล ผาอำนาจ                   กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-08-07 09:52:42 น.

นายถวิล ผาอำนาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพร้าว

นางสาวนันท์นภัส ดุษฎี
นางกัลยกร เจริญสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,633
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพร้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โทรศัพท์: 042001050 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กัลยกร เจริญสุข โทรศัพท์: 0812623904 อีเมล์: kanyakorn01032555@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]