ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ระบบบริหารจัดการ
ระบบจัดการ mail
แนะนำโรงเรียน

 

 

 

เว็บที่ใช้งานบ่อย

ตารางเรียน/ตารางสอน 2/2561

เว็บไซต์ใชงานประจำ

 อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ค่านิยม 12 ประการ
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i

05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit


แบบฟอร์ม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

 

๑. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ถิรทัฬหกุล                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. นายศรีนคร   ทองใบ                       ผู้แทนผู้ปกครอง                                 กรรมการ

๓. นางจงกลณี   มาตย์บัณดิษฐ์            ผู้แทนครู                                           กรรมการ

๔. นางอภัย   สิ่งไธสง                         ผู้แทนองค์กรชุมชน                             กรรมการ

๕. นายศิริวัฒน์   ศรีวงศา                     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          กรรมการ

๖. นายเกรียงศักดิ์  มะเรืองศรี              ผู้แทนศิษย์เก่า                                     กรรมการ

๗. นางบุญเต็ม   ศรีเดช                      ผู้แทนพระภิกษุ                                    กรรมการ

๘. นางมยุรี   จันทะดี                         ผู้แทนพระภิกษุ                                     กรรมการ

๙. นางศุภากร  ธีระรัตน์                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ

๑๐. นางนพเก้า   เวชไธสง                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ

๑๑. นายอำนวย  สนธิรักษ์                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ         

๑๒. นายนรินทร์  เจริญกิตติพร           ผู้ทรงคุณวุุฒิ                                 กรรมการ

๑๓. นายกิตติเดช  ยงประพัฒน์          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ

๑๔. นายพงษ์ศักดิ์   กัมปนานุรักษ์      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ

๑๕. นายนพรัตน์  สร้างนานอก           ผู้อำนวยการโรงเรียน                     กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-12-17 10:45:03 น.

นายนพรัตน์ สร้างนานอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
นางสมดี กงเพชร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์

นางทองหลาง ปัญญา
นางปวีณา ก่อบุญ

ลิ้งค์ใช้งานประจำ


ETV
สถานีวิทยุศึกษา

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
คลังเอกสาร
ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet
เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
powerpointเอกสารและบทความ
กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,451
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โทรศัพท์: 043491134,, อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ภัทรธิดา คงหาญ โทรศัพท์: 0896193638 อีเมล์: phattharathida.k@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]