ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

เว็บไซต์ใชงานประจำ

 อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
undo การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ค่านิยม 12 ประการ
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i

05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit


ตารางเรียน/ตารางสอน 2/2561

รวมเว็บคุณครู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกุดธาตุ

 

                                              คณะกรรมการสถานศึกษา

           นายเฉลิมพงษ์  ศิริคุณ           ผู้ทรงคุณวุฒิ                            ประธานกรรมการ

           นายเสรี  หาญเวียง               ผู้ทรงคุณวุฒิ                            กรรมการ

           นางวาสนา  ภูผาดวง             ผู้แทนผู้ปกครอง                        กรรมการ

           นางสาววราพร  ชัยลิ้นฟ้า         ผู้แทนครู                               กรรมการ

           นายสมคิด  พุธเสน               ผู้แทนศิษย์เก่า                          กรรมการ

   นายสมัย  ศรีรักษา                ผู้แทนองค์กรชุมชน                     กรรมการ

   นางมะลิวัลย์  ไชยสงค์            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ

   นายอารี  พลดร                    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                   กรรมการ

   นายสุทธิพงษ์  ทะกอง            ผู้อำนวยการโรงเรียน                  กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-01-03 19:33:47 น.

ดร.สุทธิพงษ์ ทะกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดธาตุ

นางสาวสุภานี คำภาษี
นางรุจิรา ชูชื่น

ลิ้งค์ใช้งานประจำ


ETV
สถานีวิทยุศึกษา

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
คลังเอกสาร
ท้องฟ้าจำลอง
Schoolnet
เข้าสู่ระบบ E-Office สป.
รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
powerpointเอกสารและบทความ
กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ผลงานครู

คุณครูอภิวัฒน์  บุญเอนก
คุณครูนิตย์ประภา  นามวิจิตร

ประวัติผู้อำนวยการ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,727
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โทรศัพท์: 0-4391-7051 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิตย์ประภา นามวิจิตร โทรศัพท์: 0943104512 อีเมล์: Jibjib_nit@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]