โรงเรียนบ้านน้ำภู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านน้ำภู

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านน้ำภู

1. ร้อยตรีสายัณห์  ประเทศสิงห์                 ประธานคณะกรรมการ

2. นายบุญเรือง  ศรีสุทร                            กรรมการ

3. นางสุวภี  คำอ่อน                                  กรรมการ

4. นางรัตติกาล  ปัญญาประชุม                   กรรมการ 

5. นางวารุณี  ศิริรัมย์                                 กรรมการ

6. นายบรรเล็ง  ศรีมงคล                            กรรมการ

7. พระอธิการวิลาศ  ปภาสโก                     กรรมการ

8. นายประสวน  โพธิ์สุวรรณ                      กรรมการ

9. นายภูวดล  อัศวรัตนกุล                         กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-05-29 21:51:58 น.

นายนิพนธ์ แสนนางชน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านน้ำภู

นางฉัตรวไล มูณละศรี
นางสุธาศินี กาญจนโกมล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,057
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านน้ำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042845119 อีเมล์: namphu@loei1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายภราดา อัศวรัตนกุล โทรศัพท์: 0833614661 อีเมล์: i2estgolf@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]