โรงเรียนบ้านนาโคก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาโคก

 

1.       นายประจวบ  ศิลธรรม         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   ประธานกรรมการ

2.       นางปาณิภา  เจริญสุข         ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

3.       นายพีระ  ศรีชมพล              ผู้แทนครู                                         กรรมการ

4.       นายทิพย์เนตร  แทนเตย์รุ่งโรจน์  ผู้แทนผู้ปกครอง                   กรรมการ

5.       นางอำพร  ชาญศิลป์           ผู้แทนศิษย์เก่า                               กรรมการ

6.       พระครูสุนทรคุณวัฒน์          ผู้แทนพระภิกษุ/องค์กรศาสนา        กรรมการ

7.       นางอัญชลี  มณีธร              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

8.       นายชัด  เชิดชู                    ผู้แทนองค์กรชุมชน                       กรรมการ

9.       นางสาวอรุณี  ราชพัฒน์       ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านนาโคก         กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-03 12:46:21 น.

นางสาวอรุณี ราชพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาโคก

นางสุปราณี วิไลลักษณ์
นางสุจินต์ ชมภูพื้น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,125
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042071068 อีเมล์: nakhok2515@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รติมณีฐ์ ชัชวาลย์ โทรศัพท์: 0899408253 อีเมล์: 42010060@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]