โรงเรียนบ้านนาดินดำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาดินดำ

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. นายเสถียร  สมภาร                                                                           ประธานกรรมการ
2. นายโอลัย  วิรัญจะ                ผู้แทนผู้ปกครอง                                    กรรมการ
3. นายกองทัพ  บุตรเต             ผู้แทนครู                                               กรรมการ
4. นายกัมพล   ศรีหะ                ผู้แทนองค์กรชุมชน                                กรรมการ
5. นายนเรศ   โสกัณฑัต            ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น          กรรมการ
6. นายประดิษฐ์   หาสุคนธ์        ผู้แทนศิษย์เก่า                                       กรรมการ
7. ดาบตำรวจไมตรี   วาที          ผู้แทนภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา                กรรมการ
8. นายเฉลิมศักดิ์  น้อยศรี          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ
9. นายสมเชาว์  แก้ววงษา         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดิน               กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-29 13:07:03 น.

นายสมเชาว์ แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาดินดำ
นายนิเทศ ภูคงคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาดินดำ

นายชัชวาลย์ แก้วสุวรรณ
นายอุทัย ธนะสูตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

990
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาดินดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042072422 อีเมล์: nadimdam@loei1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ลือเดช ป้องศิริ โทรศัพท์: 42010025 อีเมล์: nadimdam@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]