โรงเรียนบ้านกกทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกกทอง

 

                               คณะกรรมการสถานศึกษา

1.นายสุพรรณ โพธิ์เทพ

 

ประธาน กรรมการ

2.นายสุนทร วิจิตรปัญญา

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

3.นายสุวิทย์  โคกพุ่ม

ผู้แทนครู

กรรมการ

4.นายคำปุ่น  วิจิตรปัญญา

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

5.นายไหล  โคตรวรรณะ

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

6.นายเสวียน  แก้วสีฟอง

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา

กรรมการ

7.นายพัด สวัสดิ์ภักดี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

8.นายสุพจน์  นาเลาห์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-28 13:42:57 น.

นายสุพจน์ นาเลาห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกกทอง

นายทีปกร โพธิ์จันทร์
นางประเพียร แก้ววรรณดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,736
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกกทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042870359 อีเมล์: kokthong@loei1.go.th/
เว็บมาสเตอร์:: ทีปกร โพธิ์จันทร์ โทรศัพท์: 0872147995 อีเมล์: 42010010
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]