โรงเรียนบ้านกกดู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกกดู่

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกกดู่

1 นายสมพาน  สุพรมอินทร์   ประธาน กรรมการ 

2 นาสมพงษ์  เวศมะโน          กรรมการ 

3 นายสมาน  สุพรมอินทร์      กรรมการ

4 นายไพโรจน์ สุพรมอินทร์     กรรมการ

5 นายดำรงค์  ธัญญารักษ์      กรรมการ

6 นายนิยม  วันหากิจ            กรรมการ

7 จ.ส.อ.สำเริง  แขมโคตร      กรรมการ

8 นางหนูเอื้อ  อัศวรัตนกุล      กรรมการ

9 นายสุธน  สุพรมอินทร์        กรรมการและเลขานุการ

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-08-20 19:46:19 น.

นายสุธน สุพรมอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกกดู่

นายประทีป ผางสง่า
นางสาวจันทรา บุตรเพ็ญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,397
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกกดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042870402 อีเมล์: kokdu@loei1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: จันทรา บุตรเพ็ญ โทรศัพท์: 42010008 อีเมล์: kokdu@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]