โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งผู้แทน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตำแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

นายแสงเดือน  ศรีบุรินทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

2

นายบุญศรี จันทศิลานี

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

3

นายพิเชฐ  สุวรรณโคตร

ผู้แทนครู

กรรมการ

4

นายเนียม ปาทำมา

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

5

นายอุบล เนธิบุตร

ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

6

นายบุญเกื้อ ศรีบุรินทร์

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

7

นายคำไพ จิตตะ

ผู้แทนพระภิกษุ/องค์กรศาสนา

กรรมการ

8

นายลุดไทย ศรีบุรินทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

9

นายสวัสดิ์ ชานุชิต

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-29 10:51:46 น.

นายสวัสดิ์ ชานุชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าสวรรค์

นายสนิท โสมาศรี
นางสาวนิภาพร ดีตะนะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,773
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โทรศัพท์: 042072673 อีเมล์: Thasawan@loeione.net
เว็บมาสเตอร์:: พีระศักดิ์ โสประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0819549668 อีเมล์: thasawan@loei1.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]