โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)

 

1.นายวิชิต  โคตรมี                         ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. นายชัยณรงค์  เทียงเดช             กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

3. นายประจักษ์  เทียงดาห์            กรรมการผู้แทนครู

4. นายไกรธนู  เทพชมพู                 กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

5. นายสุเมธ  รัตนเมธี                     กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

6. นายไกรสร  เทียงเดช                กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

7. พระภิกษุชัยรัต  ปัญญาวโร        กรรมการผู้แทนพระภิกษุ

8. นายสนอง  ทัพขวา                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9. นายสุรัตน์  จันทร์พล    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาไร่ กรรมการและเลขานุการ                  

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

ไม่พบข้อมูล
นายไพทูล บุญมั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)

นายนเรศ บุญไชย
นางทองพันธ์ ศิลารัตน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,770
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4375-0041 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นเรศ บุญไชย โทรศัพท์: 0895757517 อีเมล์: narese.2506@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]