โรงเรียนบ้านโนนท่อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนท่อน

 

1.   นายสายยนต์  ปองไป                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

2.   นายบุญขาน  ปฏิสัจจ์                  รองประธาน

3.   นายนาวิทย์  ชนะมาร                  กรรมการ

4.   นายก้าน  ลุนออน                      กรรมการ

5.   นายสถิต  ปาปะขา                     กรรมการ

6.  นางสายรุ้ง  ปลื้มไธสง                กรรมการ

7'.   นายชาย  ทองพา                    กรรมการ

8.   พระสุขสันต์  สิริธม.โม              กรรมการ

9.   นางโชติรัตน์  พันธ์หนองหว้า  กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:20:26 น.

ไม่พบข้อมูล
นายอนุพล อุปนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนท่อน

นายสถิต ปาปะขา
นางวีระนุช ปติตังโขสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,878
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนท่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โทรศัพท์: 0-4375-0141 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สถิต ปาปะขา โทรศัพท์: 0854573702 อีเมล์: Sathit.papakha.@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]