โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์

 

1.  นายดนุพล     ผือโย                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        ประธานกรรมการ

2.  นายรุ่งอรุณ    ภูนิคม                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        รองประธานกรรมการ        

3.  นางสายทอง   อัศวภูมิ                  ผู้แทนผู้ปกครอง                                   กรรมการ

4.  นายรัตนสิทธิ์   แก้วบุญ                ผู้แทนองค์กรชุมชน                               กรรมการ

5.  นายยุค          ขันซ้าย                   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         กรรมการ

6.  นางกัณฐิกา    วัฒโน                    ผู้แทนศิษย์เก่า                                      กรรมการ

7.  นายบุญพร้อม  บุตรพรม                ผู้แทนศาสนา                                         กรรมการ

8.  นายจักรี         ฉายจรัส                  ผู้แทนครู                                                กรรมการ

9.  นายธวัชชัย  สำราญวงศ์               ผู้อำนวยการ                                           กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:28 น.

ไม่พบข้อมูล
นายธวัชชัย สำราญวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์

นางกฤษณา ภูนาโพธิ์
นางมลิวัลย์ หาญปรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,731
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043894220 อีเมล์: nongbuachaiwanpittayasan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐณิชา ศรีจำนงค์ โทรศัพท์: 0810553993 อีเมล์: nongbuachaiwanpittayasan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]