คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

1. พระครูนิวิฐธรรมขันธ์                           ผู้แทนองค์กรศาสนา                    

2. พระใบฎิกาสุทธิพันธ์โสฬิโก                  ผู้แทนองค์กรศาสนา                    

3. นายวิชัย     เวียงศรีพนาวัลย์                ผู้ทรงคุณวุฒิ                              

4. นางวิไล      ปิยชน                               ผู้ทรงคุณวุฒิ                              

5. ร้อยเอกเศียร   แสนทวี                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                             

6. นายนนระสิทธิ์     สมัครการ                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                              

7. นายสมบัติ    แช่มชื่น                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                             

8. นายสุเทพ    สุขเอี่ยม                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                              

9. นายมนตรี    โทสวัสดิ์                          ผู้แทนผู้ปกครอง             

10. นายสัมฤทธิ์    เส็งกิ่ง                         ผู้แทนองค์กรชุมชน                   

11. นายชำนาญ    เหลืองบำรุงรักษ์          ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

12. นางสาวภาวิณี       มีแสง                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                              

13. นายณรงค์ศักดิ์      คูกิติรัตน์               ผู้แทนศิษย์เก่า                            

14. นายวิศณุ              พงษ์วิจิตร              ผู้แทนครู                                   

15. นายประหัส           ปุ้มกระโทก            ผู้อำนวยการโรงเรียน                  

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-11-28 20:07:37 น.

นายประหัส ปุ้มกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

นางวิไลวรรณ พุทธชาติ
นายนุกูล สอนง่าย

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

1. นายบุญลือ นาคอิ่ม              ปี พ.ศ.2519-2521

2. ว่าที่ ร.ต.ไพศาล ประทุมชาติ  ปี พ.ศ.2522-2525

3. นายวิรัตน์  เงินบำรุง        ปี พ.ศ.2526-2529

4. นายมาโนช  จันทร์เทพ    ปี พ.ศ.2530-2533

5. นายกอบกิจ  ส่งศิริ          ปี พ.ศ.2533-25237

6. นายธวัชชัย  ทองเจริญ      ปี พ.ศ.2537-2540

7. นายล้วน  เพชรผึ้ง          ปี พ.ศ.2540-2543

8. นายฌวัฒน์  จันทร์ลอย    ปี พ.ศ.2544-2546

9. นางประคองพร  สืบฝัก      ปี พ.ศ.2546-2546

10. นายพรชัย ยิ้มพงษ์        ปี พ.ศ.2546-2552

11. นายสุเทพ  สุขเอี่ยม      ปี พ.ศ.2552-2557

12. นายสมปอง  เฟื่องจันทร์  ปี พ.ศ.2557-2558

13. นายประหัส  ปุ้มกระโทก  ปี พ.ศ.2558-ปัจจุบัน
 

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,186
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056-009865 อีเมล์: chansen_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ . โทรศัพท์: 056-009865 อีเมล์: chansen_school@้hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]