สารสนเทศโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

 

นายวัชรพล  พญาพรหม  ประธานกรรมการ

นางดวงใจ กันธวัง    กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นางพัชรินทร์  จันตะบุตร  กรรมการผู้แทนครู

นายธีรชัย กันธวัง   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายสมชาย อาจนรากิจ   กรรมการผุ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวรพงษ์  มั่นคง  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

พระปลัดนครินทร์ โกวิโท  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

นายสุเทพ  ชูขันธ์  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

นายเกษม  สาบุ่ง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์ธวัชชัย  ยิ่งทวีศักดิ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชูชีพ  กาญจนสูตร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิเชียร  บุญชู  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางกัลยา  เจริญยศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-07-03 16:58:16 น.

นายกฤษณะ เครืออยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าสองยางวิทยาคม

นางสาววิภาวรรณ โกศัยวิเศษสกุล
นางนฤมนต์ รัตนเสถียร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,555
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 55589101 อีเมล์: tsyschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรวรรณ จุ้ยต่าย โทรศัพท์: 055589101 อีเมล์: korawanjui@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]