โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี

 

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

นายสรศักดิ์  สันติวงษ์

ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

2

นางศจี  ประสาททอง

กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง)

3

นายประสิทธิ์ ประสาททอง

กรรมการ (ผู้แทนองค์กรชุมชน)

4

นายสวัสดิ์  รอดสาย

กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า)

5

นายสมศักดิ์  นิลยาภรณ์

กรรมการ (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

6

นางเบญจวรรณ  ไกรสวัสดิ์

กรรมการ (ผู้แทนครู)

7

นายกิตติกุล  กัณฑวงศ์

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

8

เจ้าอธิการเสรีโกวิโท

กรรมการ (ผู้แทนองค์กรศาสนา)

9

นายสุชาติ  ทองสมนึก

กรรมการและเลขานุการ

 

รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

พระอธิการเฉลิม ฉันทสีโล

เจ้าอาวาสวัดหนองส้ม

2

พระอธิการคมสัญ  คุณสัมปันโน

เจ้าอาวาสวัดสระพัง

3

นายมนัส  พูลมา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

4

นายประสิทธิ์  กระต่ายทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

5

นายประยงค์  ฤกษ์งาม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

6

นางอรทัย  สีพลอย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

7

นายบุญมี  จูน้อย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

8

นายธงชัย  พูลทรัพย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

9

นายนิคม พิทักษานุรัตน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 14:17:15 น.

ไม่พบข้อมูล
นายนิติพงษ์ ยาวไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โยธินบูรณะ เพชรบุรี

นางเบญจวรรณ ไกรสวัสดิ์
นายคุณากร จำปาเงินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,420
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 032-562305 อีเมล์: yothinphet.net@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อภิสิทธิ์ วงศ์พันธุ์ทอง โทรศัพท์: 0861755949 อีเมล์: apisit42yim@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]