โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง

 

1. นายประสพโชค   เจริญวิริยะภาพ          ประธานกรรมการ

2. นายสายันต์  แพสุวรรณ                      กรรมการ

3. นายดิษฐพงษ์  ช่วยจันทร์                    กรรมการ

4. นายสุวรรณ  แก้วคง                             กรรมการ

5. นายไทยทิพย์   ละมุล                          กรรมการ

6. นางคณนาถ  คำขุนนุ้ย                          กรรมการ

7. นายนิกร   เกษรา                                 กรรมการ

8. นายคล่อง   ไกรคุ้ม                             กรรมการ

9. นายอนุศาสน์  บุญถาวร                       กรรมการ

10.นายสุนทร   ทองย้อย                        กรรมการ

11.นางสาวบุญสิน  หวานนุ่น                   กรรมการ

12.พระครูวิเชียรปัญญาภรณ์                   กรรมการ

13.นางจิรา   หยูตุ้ง                               กรรมการ

14.นางอุบล  คงเหล่                             กรรมการ

15.นางสาวรุ่งระพี  โกสวิดา                   กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-22 14:20:11 น.

ไม่พบข้อมูล
นางสาวรุ่งระพี โกสวิดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านเขาหลาง

นางสาวอารีย์ อินทร์นิ่ม
นายพิริยะ วัฒนคีรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,937
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โทรศัพท์: 077510293 อีเมล์: khaolang005@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุวธิดา เลาหะสราญ โทรศัพท์: 0936782031 อีเมล์: chimwaree@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]