โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง

 

1. นายประสพโชค   เจริญวิริยะภาพ          ประธานกรรมการ

2. นายบรรเจิด  จันทร์ทอง                       กรรมการ

3. นายดิษฐพงษ์  ช่วยจันทร์                    กรรมการ

4. นายสุวรรณ  แก้วคง                             กรรมการ

5. นายไทยทิพย์   ละมุล                          กรรมการ

6. นายไชยา   คงมี                                  กรรมการ

7. นายนิกร   เกษรา                                 กรรมการ

8. นายคล่อง   ไกรคุ้ม                             กรรมการ

9. นายสำราญ   ปานดำ                          กรรมการ

10.นายสุนทร   ทองย้อย                       กรรมการ

11.นายวรวุฒิ  แดงนิ่ม                           กรรมการ

12.นายดำรงศักดิ์  รัตนภิรมย์                 กรรมการ

13.นางจิรา   หยูตุ้ง                               กรรมการ

14.นายสุรพล   กิ้มซ้าย                         กรรมการ

15.นายรุจิศักดิ์  ธรรมรุจี                กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-25 12:10:57 น.

นางสาวรุ่งระพี โกสวิดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านเขาหลาง

นายเกียรติพงษ์ ช่วยบำรุง
นางวันเพ็ญ ทองตัดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,602
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โทรศัพท์: 077510293 อีเมล์: khaolang005@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุวธิดา เลาหะสราญ โทรศัพท์: 0936782031 อีเมล์: chimwaree@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]