โรงเรียนละแมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนละแมวิทยา

 

1. นางลัดดา  สุปัญญาพงศ์     ประธานกรรมการ

2. นายสุเทพ ลิ่มพรางกุล         กรรมการ

3. นายผจญ ปิยณัติดิพูล          กรรมการ

4. นายสมคิด ทิพย์รัตน์            กรรมการ

5. นายประหยัด เพ็งจันทร์      กรรมการ

6. ร.ต.อ.อัครเดช  สงจันทร์     กรรมการ

7. นายอภิชา  สมชื่่อ               กรรมการ

8. นางอรพรรณ์  แก้วโยธิน      กรรมการ

9.  นายจรัส  ศรีภัคดี              กรรมการ

10. นายเฉลิม บุญมาก           กรรมการ

11. นายประยงค์ เครือหงษ์     กรรมการ

12. พระครูปริยัติกิจวิธาน         กรรมการ

13. พระครูสุรินทร์วชิรปัญโญ   กรรมการ

14. นายสุนทร  ส่งแสง            กรรมการ

15. นายประทีป มณีบางกา   กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:10:39 น.

นายประทีป มณีบางกา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ละแมวิทยา

นางสาววิภาวี บุษยวิทย์
นางสาวอรวรรณ นาคสังข์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,186
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนละแมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท์: 077559104 อีเมล์: lamaewit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิสนธิ์ ชูทอง โทรศัพท์: 0980799457 อีเมล์: sononstar@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]