คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

 

  1.  ด.ช.ณัฐนนท์  ดีมาก                                 ประธาน
  2. ด.ญ.เอมมิกา  เลิศล้ำ                                 รองประธาน
  3. ด.ญ.ลูกน้ำสนิทน้อย                                  กรรมการ
  4. ด.ญ.พรรณธริกา  บุญกล้า                          กรรมการ
  5. ด.ญ.นฤมล  สง่างาม                                 กรรมการ
  6. ด.ญ.กิตติมา  คุชิตา                                  กรรมการ
  7. ด.ญ.กรกนก  คุณสมบัติ                            กรรมการและเลขานุการ
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 22:39:16 น.

ไม่พบข้อมูล
นางธัญสรณ์ ไหมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนสวรรค์

นายแทนศักดิ์ โพธิ์สังข์
นางสุทธิวรรณ กิ่งแก้วสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,499
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โทรศัพท์: 044151814 อีเมล์: sns.nonsawan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุวิมล พุฒซ้อน โทรศัพท์: 093-3051996 อีเมล์: nathaphat.bk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]