ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ลิงค์ที่เกี่ยวกับโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล

 

1. เด็กหญิงพรรษชล  ยอดย้อย  ประธานนักเรียน
2. เด็กหญิงญานันท์  บุดดาห์     รองประธานนักเรียน
3. เด็กชายวีรวัฒน์  จำปาขีด      รองประธานนักเรียน
4. เด็กหญิงณิธิกร  นาคญวน      รองประธานนักเรียน
5. เด็กหญิงณัฐนรี  กลางมณี      เหรัญญิก
6. เด็กหญิงอัญมณี  ทวีชาติ       เลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-29 11:17:29 น.

ดร.ครรชิต ไชยโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลศรีประชานุกูล
นายสนอง อูบคำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลศรีประชานุกูล
นางสาวจงรักษ์ ประถมภาส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลศรีประชานุกูล
นางบุปผา จันภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลศรีประชานุกูล

นางสาวพันทิวา ลาคำ
นายบุญมา เสนคะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,940
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โทรศัพท์: 045671010 อีเมล์: sripracha2012@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธนรัตน์ สวัสดิกุล โทรศัพท์: 0813901723 อีเมล์: thanarat2007@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]