• กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน

 

คณะกรรมการนักเรียน

1.  เด็กหญิงโยธินี  ศรีชัย                   ประธาน

2.  เด็กหญิงปิยะดา  พงษ์สะพัง          รองประธาน

3.  เด็กชายธีรพล  สีโสดา                  รองประธาน

4.   เด็กชายตะวัน  บุญอุ้ม                  รองประธาน

5.  เด็กหญิงนิภาพร  สดมพฤกษ์         กรรมการ

6.  เด็กชายรัฐพงษ์  พลอิน                 กรรมการ

7.  เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุดแสวง     กรรมการ

8.  เด็กหญิงจิตรวรรณ  บัวกรต           กรรมการ

9.  เด็กหญิงชลิดา  มารมย์                 กรรมการ

10. เด็กหญิงปัทมวรรณ  จันทานิช       กรรมการ

11.  เด็กหญิงปณิตา  เผือกนอก        กรรมการ

12.  เด็กชายณัชพล  เถาพุทธา        กรรมการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-06-14 14:39:33 น.

นายอดุลย์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดินทรายอ่อน

นายอภิสิทธิ์ คึ้มยะราช
นายพัชรพล บัวลิวันสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,632
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โทรศัพท์: 042100258 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ณิฐา ศรีวงศ์ โทรศัพท์: 0872266655 อีเมล์: nitha6655@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]